Akylly aralyk kapot

Ses we jest duýgusy El-erkin dolandyryş

Nahar bişirmekden elleriňiz bulaşyk bolanda janköýeriň tizligini sazlamak üçin eliňizi tolkunlaň, eliňiz dolanda aralyk kapotundaky ähli hereketleri kämilleşdirmek üçin sesiňiziň güýjüni ulanyň.

esasy1